ข่าวสาร & บทความ

แนะนำเว็บไซต์ที่ให้ที่บริการเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ฟรี ระบบฐานข้อมูลข้อสอบและห้องสอบออนไลน์ เป็นระบบที่มุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถออกข้อสอบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลายรูปแบบ มีระบบประเมินศักยภาพนักเรียน ไม่ต้องสอบผ่าน google form อีกต่อไป ใช้งานง่าย
การจัดการฐานข้อมูลข้อสอบสำหรับอาจารย์ ห้องสอบออนไลน์ วิดีโอแนะนำการจัดการฐานข้อมูลข้อสอบสำหรับอาจารย์ ห้องสอบออนไลน์
การสร้างชุดการสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์ วิดีโอแนะนำการสร้างชุดการสอบออนไลน์ในห้องสอบออนไลน์สำหรับอาจารย์
การเข้าห้องสอบออนไลน์และการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน วิดีโอสอนการเข้าห้องสอบออนไลน์และการสอบออนไลน์สำหรับนักเรียน
การนำเข้าข้อมูลคำถามจากไฟล์ Excel ในห้องสอบออนไลน์ สำหรับคุณครู วิดีโอสอนการนำเข้าข้อมูลคำถามจากไฟล์ Excel ในห้องสอบออนไลน์ สำหรับคุณครู
คุณสมบัติโปรแกรม POS โปรแกรมบริหารร้านค้า ขายหน้าร้าน POSVis ใช้งานง่าย บริหารร้านค้าแม้ไม่ได้อยู่ที่ร้านได้ทุกๆที่ รู้ผลกำไรแบบเรียลไทม์ เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก ขนาดเล็ก กลาง มินิมาร์ท​ โชห่วย​ ร้านอาหาร​ ร้านขายยา​ ร้านค้าทั่วไป​ ฯ ระบบทำงานในรูปแบบคลาวด์เซอร์วิส