แนะนำเว็บไซต์ที่ให้ที่บริการเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ฟรี

       Examvify.com  เป็นเว็บไซต์ที่ให้ที่บริการเกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบและจัดสอบออนไลน์ฟรี โดยมุ่งเน้นให้อาจารย์สามารถออกข้อสอบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เข้าสอบสามารถเข้าสอบได้จากทุกที่ โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลายรูปแบบ 

พร้อมสนับสนุนการทำงานในด้านการสอบออนไลน์

 

วีดิโอแนะนำระบบ Examvify 

 

 

 Examvify.com ทำอะไรได้บ้าง 

1. โมดูลระบบฐานข้อมูลข้อสอบและการจัดการสอบและประเมินผล

 

      สำหรับคุณครูที่ต้องการจัดการสอบให้เป็นระบบ โดยมีหน้าที่ในการดูแลฐานข้อมูลข้อสอบของตัวเองและการจัดสอบออนไลน์   โดยสามารถตั้งค่าการสอบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น พิสูจน์ตัวตนผู้เข้าสอบ การตั้งรหัสผ่านข้อสอบ การกำหนดวันเวลาเข้าสอบ  และระบบสามารถวิเคราะห์ผลการสอบได้ โดยมีรายงานสรุปผลการสอบ รวมทั้งการวัดผลความพึงพอใจผู้เข้าสอบในการเข้าสอบแต่ละครั้ง  

   สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินผลนักเรียนรายหัวข้อได้ เพื่อทราบเชิงลึกว่าเด่นหรือด้อยในด้านใด เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลได้

 

2. โมดูลห้องสอบออนไลน์

 

      สำหรับนักเรียนที่จะสามารถเข้าสอบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามตารางสอบที่อาจารย์ได้จัดการสอบขึ้น โดยมีรายงานสรุปผลการสอบรายบุคคลในแต่ละครั้ง และ สามารถรู้ผลการสอบได้ทันทีที่ส่งกระดาษคำตอบ 

    มีรายงานสรุปผลการสอบและประเมินศักยภาพว่าผ่านหรือไม่ผ่านในเกณฑ์ใดบ้าง

 

 

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ มีดังนี้

  1. สามารถสร้างชุดสอบสอบวัดผล ได้ตลอดเวลา จากฐานข้อมูลข้อสอบของคุณครูเอง 

  2. มีสรุปรายงานภาพรวมการสอบ ให้คุณครูทราบถึงผลการประเมินรายบุคคล รายห้องเรียน

  3. คุณครู ไม่ต้องสร้างข้อสอบใหม่ทุกครั้งที่สอบ สามารถ ReUse ได้ตลอดเวลา

  4. การสร้างชุดข้อสอบออนไลน์สามารถเลือกรูปแบบได้หลากหลาย

  5. สามารถประยุกต์ใช้เป็นการสอบประเมินได้ในหลายรูปแบบ เช่น ประเมินหลังสอนในแต่ละสัปดาห์ รายเดือน หรือ สอบกลางภาค ปลายภาคได้

  6. นักเรียนสามารถสอบได้จากทุกที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ 

  7. นักเรียนรู้ผลสอบได้ทันทีหลังส่งกระดาษคำตอบ

  7. มีรายงานเชิงลึกว่าเด่นหรือด้อยในด้านใด เพื่อนำมาปรับใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนรายบุคคล

  8. เสริมภาพลักษณ์การเรียน การสอน ให้ดูมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และ เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

  

 Examvify.com เหมาะกับใครบ้าง

  1. โรงเรียน 

  2.  สถาบันกวดวิชาติวเตอร์

 

     ที่สำคัญเป็นระบบที่เปิดให้ใช้บริการฟรี เป็นระบบสำหรับคุณครูทุกท่านโดยเฉพาะ  สมัครใช้บริการได้ที่ www.examvify.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทัก Inbox ได้เลยครับ

 

#สอบออนไลน์

#ข้อสอบออนไลน์